Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Firmaernes salg stort set uændret i januar

Firmaernes køb og salg januar 2017

Firmaernes salg er stort set uændret fra december til januar efter en positiv udvikling gennem år 2016. Firmaernes samlede salg faldt 0,1 pct. fra december til januar, mens det fra perioden august-oktober til november-januar steg 4,6 pct. Det indenlandske salg steg 0,7 pct. fra december til januar. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Faldet i det samlede salg fra december til januar skyldes især en nedgang i salget inden for branchegruppen industri.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeret

Udviklingen i udvalgte erhverv

Fra december til januar faldt salget i branchegruppen industri med 1,9 pct. mens salget de seneste tre måneder steg 5,0 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Industriens udvikling er yderligere belyst i Nyt fra Danmarks Statistik 2017:95, Industriens produktion og omsætning januar 2017.

Sammenligning med samme måned sidste år - ikke sæsonkorrigeret

Sammenligner man januar 2017 med januar 2016, er der fremgang inden for alle branchegrupper. Branchegruppen bygge og anlæg er steget 18,2 pct. mens detailhandel med 0,2 pct. oplevede den mindste stigning. Dette skal ses i lyset af, at januar 2016 havde det højeste niveau for måneden januar i fire år - se Nyt fra Danmarks Statistik 2017:75, Detailomsætningsindeks januar 2017.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende i takt med, at firmaerne indberetter deres moms til SKAT, hvorved estimater for små og mellemstore virksomheder erstattes af indberetninger. Salget for december 2016 er opjusteret fra 307,3 mia. kr. i sidste offentliggørelse i februar til 317,1 mia. kr. Det er en opjustering på 9,8 mia. kr., svarende til 3,2 pct., hvilket er højt i forhold til årets øvrige måneder, men normalt i forbindelse med et årsskifte. I forbindelse med årsskiftet har mange firmaer siden sidste offentliggørelse afsluttet årsregnskab for år 2016. Især firmaer, som indberetter moms på kvartalsbasis, har bidraget til opjusteringen. Beløbene er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2015

2016

2017

 

2015

2016

2017

 

mia. kr.

Januar

283,0

289,5

316,9

 

266,6

266,1

296,3

Februar

282,9

294,0

.

 

254,3

267,2

.

Marts

296,8

280,2

.

 

300,9

287,4

.

April

288,2

292,5

.

 

290,1

292,3

.

Maj

289,6

296,6

.

 

279,1

290,0

.

Juni

294,8

299,5

.

 

312,6

317,8

.

Juli

289,6

296,4

.

 

276,7

272,6

.

August

292,5

298,8

.

 

279,9

296,4

.

September

291,2

300,6

.

 

301,9

313,4

.

Oktober

289,9

300,5

.

 

302,0

305,5

.

November

292,3

306,9

.

 

294,8

315,2

.

December

290,7

317,1

.

 

326,1

350,9

.

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Dec.
2016

Jan.
2017

Æn-
dring

 

Aug. 2016
- okt. 2016

Nov. 2016
- jan. 2017

Æn-
dring

 

Jan.
2016

Jan.
2017

Æn-
dring

 

mia. kr.

pct.

 

mia. kr.

pct.

 

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

317,1

316,9

-0,1

 

899,8

940,8

4,6

 

266,1

296,3

11,3

I alt inkl. energi mv.

347,6

349,7

0,6

 

990,0

1.034,2

4,5

 

298,1

332,2

11,4

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9,4

10,4

10,5

 

27,3

28,9

6,1

 

6,5

8,9

38,4

Industri

69,1

67,8

-1,9

 

190,9

200,5

5,0

 

56,5

61,9

9,4

Bygge og anlæg

22,0

22,7

3,1

 

61,2

65,7

7,3

 

14,7

17,4

18,2

Handel

116,7

116,9

0,2

 

332,0

348,7

5,0

 

96,7

107,2

10,9

Handel med biler og motorcykler

11,8

12,4

5,0

 

35,1

36,3

3,5

 

9,9

11,3

13,8

Engroshandel

77,0

76,3

-0,8

 

214,2

228,3

6,6

 

61,1

70,2

14,9

Detailhandel

27,9

28,1

0,9

 

82,6

84,1

1,7

 

25,7

25,7

0,2

Transport

33,6

34,2

2,0

 

95,7

100,5

5,0

 

29,5

33,8

14,7

Hoteller og restauranter

5,0

5,1

1,1

 

14,7

14,9

1,3

 

3,8

4,3

13,1

Information og kommunikation

15,2

14,6

-4,2

 

43,5

44,3

2,0

 

14,3

15,0

4,4

Finansiering og forsikring

5,1

5,4

4,8

 

15,7

16,1

2,0

 

5,8

6,1

6,0

Ejendomshandel og udlejning

5,5

5,8

6,0

 

15,6

17,3

10,9

 

8,2

9,7

18,4

Anm.: Visse brancher er kun delvis momspligtige, så statistikken viser ikke alt salg.

Nyt fra Danmarks Statistik

17. marts 2017 - Nr. 114

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. april 2017

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som virksomhederne meddeler SKAT ved momsangivelsen. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Sæsonkorrektionen er baseret på næsten fem års oplysninger og er dermed noget usikker. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk samme gælder dermed også virksomhedernes salg i alt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information