Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Integrationsydelsesmodtagere markant mere jobparate

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 4. kvt. 2016

I december 2016 var 45,6 pct. af integrationsydelsesmodtagerne visiteret som jobparate af jobcentrene. Det er en stigning på 41,3 procentpoint i forhold til samme måned året før. Den store stigning i jobparate modtagere af integrationsydelse skyldes, at flygtninge nu som udgangspunkt skal mødes som jobparate jf. trepartsaftalen fra foråret 2016. Det betyder bl.a., at modtagerens danskkundskaber ikke længere er afgørende ved indplacering i visitationskategorier. Blandt modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp var kun 21,8 pct. visiteret som jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate i december 2016. Det er et fald på 0,6 procentpoint i forhold til samme måned året før.

Andel jobparate og åbenlyst uddannelsesparate<span data-footnoteref='NoteId1'><span class='oppetekst'>1</span></span>

Væsentligt færre modtagere af kontanthjælpsydelser mv.

Der var 162.400 personer på kontanthjælpsydelser i alt i december 2016. Det er et fald på 12.800 personer i forhold til samme måned året før, svarende til 7,3 pct. Fordelt på de enkelte ydelsestyper er antallet af modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og arbejdsmarkedsydelse faldet med hhv. 8.100, 4.500 og 9.300 modtagere, mens antallet af personer der modtog integrationsydelse mv. steg med 7.600. Bemærk, at målgruppen for integrationsydelse blev udvidet 1. juli 2016 til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i mindst syv ud af de seneste otte år. Dette kan forklare en del af stigningen i antallet, der modtog integrationsydelse mv., og en del af faldet i antallet, der modtog kontanthjælp.

Væsentligt færre aktivitetsparate

Der var 95.600 aktivitetsparate modtagere af kontanthjælpsydelser mv. i december 2016. Det er et fald på 11.600 i forhold til samme måned året før. Der er ligeledes sket et fald i antal åbenlyst uddannelsesparate på 700, og i antal uddannelsesparate på 1.800. Antallet af jobparate er uændret i forhold til december 2015, til trods for den store stigning i jobparate integrationsydelsesmodtagere, som er beskrevet ovenfor. Denne udvikling skyldes, at midlertidig arbejdsmarkedsydelse i samme periode er blevet udfaset, og at modtagere af denne ydelse er jobparate.

Modtagere af kontanthjælpsydelser mv. fordelt efter visitationskategori og ydelsestype

 

2015

2016

 

Dec.

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

 

antal

Visitationskategori i alt

175170

170146

165888

163186

163943

164810

162397

Jobparat1

37894

33885

32555

31993

33718

35972

37864

Aktivitetsparat

107285

106217

104813

103072

101055

98710

95637

Åbenlys uddannelsesparat1

3134

2627

2273

2293

2530

2794

2398

Uddannelsesparat

16167

15181

13753

13452

14155

14972

14320

Uoplyst2 

10690

12236

12494

12376

12485

12362

12178

 

 

 

 

 

 

 

 

Ydelsestype i alt

175170

170146

165888

163186

163943

164810

162397

Kontanthjælp

93705

88207

87287

86206

86099

86299

85620

Uddannelseshjælp

42612

39616

37293

36869

38001

39211

38073

Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælp

384

573

551

506

595

526

535

Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering

1032

877

925

882

870

869

856

Integrationsydelse mv.3

18200

26513

26607

26337

26330

26199

25761

Revalideringsydelse

6370

5427

5761

5805

5807

5703

5629

Kontantydelse

172

868

1008

1092

1253

1215

1117

Arbejdsmarkedsydelse

9425

3917

2374

1192

601

203

166

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne. Dette skyldes, at særlig støtte ikke vises selvstændigt, men indgår i totalen Ydelsestype i alt. Modsat kan en person optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned, mens han eller hun kun optræder én gang i totalen Ydelsestype i alt.

1 De personer, der visiteres som værende jobparate eller åbenlys uddannelsesparate, er samtidig de personer der, alt andet lige, indgår som ledige kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik.
2 I uoplyst indgår bl.a. modtagere af revalideringsydelse, der ikke skal visiteres.
3 Integrationsydelse blev indført 1. september 2015 og efter denne dato tildeles ydelsen 'kontanthjælp til udlændinge' ikke til nytilkomne. De to ydelser vises sammen i kategorien integrationsydelse mv. 1. juli 2016 blev målgruppen for integrationsydelse udvidet til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år.

Nyt fra Danmarks Statistik

17. marts 2017 - Nr. 113

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. juni 2017

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Statistikken omfatter personer, som modtager kontanthjælpslignende ydelser. Tallene for de tre seneste måneder er foreløbige og vil blive revideret ved næste kvartals offentliggørelser.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation