Danmarks Statistiks valghjemmeside
Valg

Forklaring til beregninger

Beregninger ved valg til Folketinget og Europa-Parlamentet
 
Pdf-ikon  Hent 'Beregninger til folketingsvalg'

Pdf-ikon  Hent 'Beregninger til Europaparlementsvalg'

I de to pdf-dokumenter er det med eksempler beskrevet, hvilke beregninger, der skal udføres for at kunne bestemme, hvilke kandidater, der bliver valgt til henholdsvis Folketinget og Europa-Parlamentet.


Beregningsmodel til mandatfordeling ved folketingsvalg (mandatfordeleren)
 
Mandatfordeleren er en Excel-model, der udregner partiernes mandater til Folketinget. Modellen kan downloades, og i mandatfordeleren kan du følge trinene i, hvordan mandaterne til Folketinget bliver fordelt ud fra partiernes stemmer ved valget.
 
Udregningen af mandater følger af folketingsvalglovens §§ 76-79.
 
Mandatfordeleren er en forenklet model, en regnemaskine, for udregning af mandater. Til brug for udregningen på valgaftenen benyttes Danmarks Statistiks valgopgørelsessystem.
 
Vejledningen beskriver, hvordan mandatfordeleren er bygget op, og giver eksempler på, hvordan du kan bruge den.
 
Vær opmærksom på, at mandatfordeleren lige nu ikke tager højde for den særlige situation, hvor der i forbindelse med folketingsvalget 2022 skal fordeles et mandat efter paragraf 77 stk. 4 i folketingsvalgloven. Mandatfordeleren kan fortsat anvendes for resultater for tidligere afholdte folketingsvalg.
 
 
 
Mandatfordeleren er udarbejdet af Danmarks Statistik og Indenrigs- og Boligministeriet. Spørgsmål til modellen kan stiles til DST på valg@dst.dk. Spørgsmål om lovgrundlag og udregningsmetode kan stiles til Indenrigs- og Boligministeriet på valg@sim.dk.Danmarks Statistik
Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø

Tlf. 39 17 39 17