Danmarks Statistiks valghjemmeside
Valg Valgoversigt

Danmarks Statistiks rolle ved valg

Danmarks Statistik udarbejder opgørelser af resultater fra valg til Folketinget, valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemninger. Resultaterne offentliggøres løbende på valgaftenen og i dagene derefter. Se video om Danmarks Statistiks rolle under valg
 
Christiansborg
 
Danmarks Statistik udarbejder resultatopgørelserne på vegne af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Du kan læse yderligere information omkring love og regler samt resultater fra tidligere valg hos Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 

Kontakt valgenheden

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Danmarks Statistiks valgenhed.
Telefon: 3917 3300
 
Valgresultater skal sendes via sikker post.
 
 
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

Tlf. 39 17 39 17