Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Stort set uændret bruttoledighed

Arbejdsløsheden (md.) september 2015

Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på 400. Dermed lå bruttoledigheden på 122.000 i september, svarende til en ledighedsprocent på 4,6 pct. Hermed har ledighedsprocenten ligget uændret på 4,6 pct. de sidste tre måneder. Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. De ledighedstal, der omtales i teksten, er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.

Bruttoledighed og AKU-ledighed, sæsonkorrigeret

Nettoledigheden er steget fra 3,8 til 3,9 pct. af arbejdsstyrken

Fra august til september er antallet at nettoledige steget med 700 til 102.900, mens antallet af aktiverede ledige er faldet med 400 til 19.100.

Nogenlunde ensartet udvikling i bruttoledigheden og AKU-ledigheden

Korrigeret for sæsonudsving var der 181.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år i september, hvilket svarer til 6,2 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. AKU står for arbejdskraftundersøgelsen. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, hvorfor AKU ikke kan belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage.

AKU-ledigheden udviser større udsving end bruttoledigheden, men overordnet set har de to ledighedsopgørelser vist en nogenlunde ensartet udvikling i løbet af det seneste år. I løbet af de seneste tre måneder er den sæsonkorrigerede AKU-ledighed faldet med 1.000, mens den sæsonkorrigerede bruttoledighed er faldet med 2.700. I faktiske tal er AKU-ledigheden i løbet af det seneste år faldet med 8.000, mens bruttoledigheden er faldet med 9.100 i samme periode.

Stigende bruttoledighed for kvinderne

Fra august til september steg bruttoledigheden for kvinderne fra 4,7 til 4,8 pct., mens mændenes bruttoledighedsprocent lå uændret på 4,4 pct. i begge måneder. Dermed er merledigheden for kvinderne tilbage på 0,4 procentpoint, som er det højeste niveau for merledigheden for kvinder siden krisens start i 2008.

Stigning i bruttoledigheden for de ældste

Fra august til september steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint blandt de 25-39-årige, de 50-59-årige og de 60-64-årige. For de øvrige aldersgrupper var ledighedsprocenten uændret. I forhold til september 2014 er det udelukkende de 60-64-årige, der har oplevet en stigning i bruttoledigheden, nemlig på 0,3 procentpoint. Modsat er bruttoledigheden over det seneste år faldet med 0,6 procentpoint for de 30-39-årige. Bruttoledighedsprocenten er fortsat lavest for de 16-24-årige med 3,0 pct. og højest for de 25-29-årige med 7,7 pct.

15-74-årige i AKU-arbejdsstyrken

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal

 

Sept.
2015

Juni 2015
- sept. 2015

Sept.
2015

Usikkerhed
sept. 2015

Sept. 2014
- sept. 2015

 

1.000 personer

Arbejdsstyrken

2920

-10

2923

±24

-17

Beskæftigede

2738

-9

2744

±22

-8

AKU-ledige 15-74 år

181

-1

179

±13

-8

Mænd

87

-4

87

±10

-17

Kvinder

94

2

92

±9

8

 

pct.

AKU-ledighedsprocent

6,2

0,01

6,1

-0,31

Mænd

5,6

-0,21

5,6

-1,11

Kvinder

6,9

0,21

6,7

0,71

Anm.: Alle månedstal er afrundede, hvilket kan føre til små forskelle, når de lægges sammen.
Den statistiske usikkerhed, der er anført i tabellen, viser 95 pct.-konfidensintervallet på de ikke-sæsonkorrigerede tal.
1 Ved ændring i AKU-ledighedsprocenten er der tale om procentpoint.

Stigende bruttoledighed på Bornholm

Den seneste måned er ledighedsprocenten steget med 0,2 procentpoint på Bornholm. I samme periode har ledighedsprocenterne ligget uændret i samtlige øvrige landsdele. Ledighedsprocenten er fortsat lavest i Nordsjælland med 3,5 pct. af arbejdsstyrken i september. Samtidig har Bornholm overhalet Fyn som den landsdel med højest ledighed. I september lå ledigheden således på 5,5 pct. på Bornholm mod 5,4 pct. på Fyn.

Ledighedsbegreberne

Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse og har de senere år været på et højere niveau end de registerbaserede tal for ledigheden. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder, bl.a. ved at AKU inkluderer studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i alle lande i EU og en række andre lande.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2015

2015

2014

2015

2014

2015

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Sept.

Sept.

Sept.

Sept.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

124,7

123,5

121,6

122,0

4,7

4,6

4,6

4,6

125,0

115,9

4,7

4,4

Nettoledige 

103,9

103,5

102,2

102,9

3,9

3,9

3,8

3,9

98,7

96,8

3,7

3,6

Dagpengemodtagere

76,8

76,8

75,6

75,8

72,4

70,9

Kontanthjælpsmodtagere

27,1

26,7

26,6

27,2

26,2

25,9

Aktiverede 

20,8

20,0

19,5

19,1

26,3

19,1

Dagpengemodtagere

11,2

10,7

10,3

10,2

15,4

10,5

Kontanthjælpsmodtagere

9,6

9,3

9,2

8,9

11,0

8,6

Mænd

61,9

61,6

60,8

60,5

4,5

4,5

4,4

4,4

59,5

54,7

4,3

4,0

Kvinder

62,8

61,9

60,8

61,5

4,9

4,8

4,7

4,8

65,5

61,2

5,1

4,8

16-24 år

11,3

11,5

11,3

11,0

3,0

3,1

3,0

3,0

10,9

10,2

2,9

2,7

25-29 år

18,8

18,9

18,7

18,9

7,7

7,7

7,6

7,7

18,0

18,2

7,3

7,4

30-39 år

32,6

32,2

31,5

31,5

5,7

5,6

5,5

5,5

33,8

30,4

5,9

5,3

40-49 år

28,6

28,1

27,7

27,7

4,1

4,1

4,0

4,0

29,9

26,4

4,3

3,8

50-59 år

26,4

25,9

25,6

25,9

4,4

4,3

4,2

4,3

26,3

24,2

4,4

4,0

60-64 år

7,0

6,9

6,8

7,0

4,1

4,0

4,0

4,1

6,1

6,5

3,6

3,8

Byen København

22,1

21,7

21,1

21,2

5,7

5,6

5,4

5,4

23,6

20,9

6,0

5,4

Københavns omegn

12,3

12,1

12,0

12,2

4,9

4,8

4,8

4,8

13,0

11,9

5,2

4,7

Nordsjælland

7,6

7,4

7,3

7,3

3,6

3,6

3,5

3,5

7,7

7,1

3,7

3,4

Bornholm

0,9

0,9

0,9

0,9

5,6

5,4

5,3

5,5

0,8

0,7

4,9

4,4

Østsjælland

4,5

4,4

4,4

4,4

3,9

3,9

3,9

3,9

4,5

4,2

4,0

3,7

Vest- og Sydsjælland

13,0

12,7

12,6

12,6

5,0

4,9

4,9

4,9

12,7

11,6

4,9

4,5

Fyn

11,9

11,8

11,7

11,7

5,5

5,4

5,4

5,4

11,3

11,0

5,2

5,1

Sydjylland

13,8

13,8

13,7

13,7

4,2

4,2

4,1

4,1

13,5

12,7

4,1

3,8

Østjylland

17,3

17,4

17,1

17,0

4,3

4,3

4,2

4,2

17,3

16,2

4,3

4,0

Vestjylland

7,3

7,3

7,2

7,2

3,7

3,7

3,6

3,6

7,1

6,6

3,6

3,3

Nordjylland

14,1

13,8

13,7

13,8

5,2

5,2

5,1

5,1

13,3

12,8

5,0

4,8

Anm.: Fra januar 2013 er personer på særlig uddannelsesydelse inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere. Fra januar 2014 er jobparate personer på uddannelseshjælp og personer på arbejdsmarkedsydelse ligeledes inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere.

1 Disse ikke-sæsonkorrigerede tal opgøres for september 2014 som de endelige faktiske tal og for september 2015 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på, hvor stor en andel af indberetningerne der erfaringsmæssigt mangler for den seneste måned.
2 Ledighedsprocenterne i tabellen udregnes alle i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige med reference til den sidste uge i november 2013.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. oktober 2015 - Nr. 506

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. november 2015

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed og arbejdskraftundersøgelsen på www.dst.dk/akuledighed.
Informationer om revisioner i den månedlige arbejdskraftundersøgelse kan ses i statistikdokumentationen. Øvrige oplysninger findes på www.dst.dk/aku-maaned.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information