Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Færre konkurser i de seneste tre måneder

Konkurser november 2018

Der var 180 konkurser i november blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Konkurserne førte til 1.027 tabte fuldtidsjob. Antallet af konkurser er 7 pct. lavere end i oktober, mens jobtabet er 14 pct. højere. Antallet af konkurser i perioden september-november er 8 pct. lavere end i juni-august. Antallet af tabte job faldt 14 pct. Nedenfor er fokus på konkurser blandt minkavlere.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjob

Faldende eksport af minkskind og stigende antal konkurser

Minkproducenterne har siden rekordårene i 2013 og 2015 oplevet et kraftigt fald i prisen pr. skind og dermed i eksportomsætningen. Samtidig er der sket en stor stigning - dog fra et lavt niveau - i antallet af konkurser og konkursramt omsætning. Den samlede dyrebestand er dog uændret i de senere år. De 14 konkurser hidtil i 2018 udgør omkring 1 pct. af de knap 1.400 bedrifter i 2017.

Eksport, stykpris og bestand samt konkurser og tabt omsætning ved minkproduktion. Januar 2009 - september/november 2018

Eksporten af mink til Hongkong og Kina er næsten kollapset siden 2013

Den negative udvikling i eksporten er helt domineret af, at eksporten til Hongkong og Kina er reduceret fra 11,9 mia. kr. i 2013 til 3,9 mia. i 2017. I de første tre kvartaler af 2018 er eksporten faldet yderligere til 2 mia. kr. Set over perioden fra 2009-2018 har de to lande alene stået for 78 pct. af Danmarks eksport af minkskind.

Flere tabte job

I faktiske tal var der i alt 1.081 konkurser i november. Heraf ramte 206 eller 19 pct. aktive virksomheder (virksomheder med ansatte eller en omsætning over 1 mio. kr.). De stod for 98 pct. af omsætningen og for 1.027 tabte job. Jobtabet er 5 pct. højere end gennemsnittet i maj-oktober

Konkurser og tabte job i brancher og regioner

 

2017

2018

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

527

421

1261

379

514

536

482

842

608

707

572

533

581

652

Aktive virksomheder,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sæsonkorrigerede

217

200

212

189

240

185

220

201

204

232

216

227

193

180

Faktiske i alt

526

699

1524

349

452

600

441

856

624

564

380

414

601

1081

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9

7

12

11

20

19

9

13

20

8

9

16

12

22

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

30

29

39

15

25

31

20

30

38

32

13

17

25

37

Bygge og anlæg

70

79

129

51

66

81

80

105

85

71

70

61

88

123

Handel og transport mv.

173

219

411

132

147

183

144

235

176

176

125

154

190

302

Ejendomshandel og udlejning

11

15

32

13

10

15

12

18

17

16

7

12

17

25

Erhvervsservice

95

115

263

54

68

91

68

152

104

97

49

71

98

185

Øvrige brancher, ex. uoplyste

82

147

422

58

89

135

88

218

149

131

87

65

143

324

Uoplyst aktivitet

56

88

216

15

27

45

20

85

35

33

20

18

28

63

Hovedstaden

269

356

1200

104

183

300

188

562

354

337

178

155

364

717

Sjælland

77

99

94

50

73

63

53

77

59

51

44

51

63

88

Syddanmark

60

84

73

70

62

71

65

72

73

72

52

67

54

86

Midtjylland

81

107

127

83

95

121

102

104

107

74

79

92

88

152

Nordjylland

39

53

30

42

39

45

33

41

31

30

27

49

32

38

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

866

1022

836

1240

1819

845

886

1059

967

1205

978

772

900

1027

Hovedstaden

267

403

236

274

362

199

267

181

308

565

365

194

367

413

Sjælland

84

70

129

443

232

142

98

130

77

130

76

96

82

149

Syddanmark

281

172

206

236

315

116

253

252

188

187

211

202

196

200

Midtjylland

168

251

135

201

779

318

175

346

316

236

279

179

188

171

Nordjylland

66

126

130

86

131

70

93

150

78

87

47

101

67

94

Anm.: I www.statistikbanken.dk/konk4 findes der brancheopdelinger.

Nyt fra Danmarks Statistik

6. december 2018 - Nr. 462

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. januar 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information