Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Provenuet fra bundskatten stiger markant

Indkomstskat for personer 2017

Provenuet fra bundskatten steg i 2017 med 14,1 mia. kr., svarende til 14,5 pct. i forhold til året før. Stigningen var en væsentlig årsag til, at provenuet fra de samlede indkomstskatter med 400,1 mia. kr., for første gang var over 400 mia. kr. Bundskatten udgjorde 111,3 mia. kr., og var dermed den næststørste provenukilde, kun overgået af kommuneskatten, der udgjorde 237,9 mia. kr. i 2017. Den tredjestørste provenukilde blandt indkomstskatterne var sundhedsbidraget, der faldt med 8,5 mia. kr. Indkomstskatterne udgør størstedelen af de samlede slutskatter, der desuden omfatter ejendomsværdiskat og aktieskat, der i 2017 udgjorde hhv. 3 pct. og 5 pct.

Fordeling af slutskatter og indkomstskatter. 2017*

Skatterne steg relativt set mere end indkomsterne

Indkomstskatteprovenuet steg i 2017 med 4,1 pct., mens de skattepligtige indkomster steg med 3,4 pct. i forhold til året før. Stigningerne skyldtes bl.a. den økonomiske udvikling i 2017 med stigende beskæftigelse og en økonomisk vækst på 2,3 pct., opgjort i løbende priser. Det forøgede indkomstskatteprovenu skal derudover ses i lyset af skattereformen fra 2009, hvor bundskatten over en årrækkes forøges, mens sundhedsbidraget udfases. I 2017 betød denne omlægning en forøgelse af det samlede skatteprovenu. De skattepligtige indkomster var 1.161,8 mia. kr., mens indkomstskatterne udgjorde 400,1 mia. kr.

Topskatten udgør 4 pct. af provenuet fra indkomstskatterne

I 2017 steg provenuet fra topskatten med 0,6 mia. kr. til 17,6 mia. kr. Topskatten udgør 4 pct. af de samlede indkomstskatter.

Ændringer som følge af skattereformen

Skattereformen, som blev vedtaget i 2009 til indfasning over ti år fra 2010-2019, betød i 2017 bl.a., at skatteprocenten for bundskatten blev sat op fra 9,08 pct. til 10,08 pct., og skatteprocenten for sundhedsbidraget nedsat fra 3 pct. til 2 pct. Endvidere steg beregningsprocenten for beskæftigelsesfradraget fra 8,30 pct. til 8,75 pct., og maksimumsbeløbet blev hævet til 30.000 kr.

Indkomster og fradrag

 

2016

2017*

Ændring

 

mia. kr.

pct.

1. Personlig indkomst

1281,1

1323,0

3,3

2. Kapitalindkomst

-41,2

-37,4

9,2

3. Ligningsmæssige fradrag

116,5

122,8

5,4

4. Overført underskud

0,5

-1,0

-

5. Skattepligtig indkomst (1+2÷3+4)

1123,9

1161,8

3,4

6. Aktieindkomst

51,6

52,8

2,3

* Foreløbige tal.

Beskatningen ved slutligningen

 

2016

2017*

Ændring

 

mia. kr.

pct.

1. Forskudsskatter

436,7

452,3

3,6

A-skat

382,8

396,0

3,4

B-skat

19,9

20,3

2,0

Aktieskat

8,9

9,3

4,4

Frivillige indbetalinger

19,6

21,9

11,7

§ 55 udbetalinger

-0,2

-0,2

0,0

Godtgørelse vedr. grøn check

4,2

4,2

0,0

Godtgørelse vedr. seniornedslag

1,5

0,7

-53,3

2. Overført restskat1

3,1

3,2

3,2

3. Hævede opsparede overskud

2,1

2,1

0,0

4. Slutskatter

418,0

434,6

4,0

Indkomstskatter

384,4

400,1

4,1

Bundskat

97,2

111,3

14,5

Topskat

17,0

17,6

3,5

Udligningsskat

0,2

0,2

0,0

Sundhedsbidrag

27,9

19,2

-31,2

Skat for begrænset skattepligt

2,4

2,6

8,3

Kirkeskat

6,3

6,4

1,6

Kommuneskat

230,0

237,9

3,4

Virksomhedsskat

3,4

4,1

20,6

Forskerskat

1,4

1,5

7,1

Godtgørelse vedr. seniornedslag

-1,5

-0,7

53,3

Aktieskat

19,7

20,3

3,0

Ejendomsværdiskat

13,9

14,1

1,4

5. Arbejdsmarkedsbidrag mv.

82,0

84,8

3,4

6. Overskydende skat ÷ restskat

17,7

16,6

-6,2

 

1.000 personer

 

Antal personer under ligning

5198

5241

0,8

* Foreløbige tal.
1 Restskattebeløb mv. under 18.700 kr. i 2014 og under 19.000 kr. i 2015 opkrævedes sammen med forskudsskatterne to år efter det pågældende indkomstår.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. december 2018 - Nr. 458

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. december 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Resultaterne er baseret på optællinger fra SKATs slutligningssystem, og herfra kommer de begreber og værdier, som indgår i statistikken.
For indkomståret forrige år bygger oplysningerne på en ændringskørsel foretaget i juli indeværende år, og disse tal betragtes nu som endelige. For sidste års indkomstår bygger opgørelserne på en opregnet kørsel fra november indeværende år, hvor omkring 98,9 pct. af de skattepligtige personer er færdiglignede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information