Søjler ikon - Danmarks Statistik

Få overblik og hurtige tal fra vores statistikker

Ikon - emnesider Statistikemner
værktøj ikon - Danmarks Statistik

Dyk ned i og lav udtræk fra vores statistikbank

Ikon - Værktøj Statistikbanken
Faglige arrangementer

Bliv klogere på aktuelle faglige emner

Seneste nyt

Graf thumbnail - Klik for større udgave
Overskuddet på de offentlige finanser er opgjort til 10 mia. kr. i tredje kvartal 2014. Det skal ses i lyset af et ekstraordinært provenu af indkomstskatter på 18 mia. kr. fra omlægningen af kapitalpensionsordningen.

Graf thumbnail - Klik for større udgave
Byerhvervenes produktivitet steg med 1,2 pct. fra 2012 til 2013 ifølge foreløbige beregninger. Stigningen er resultatet af en økonomisk vækst i byerhvervene på 0,9 pct. og et fald i antallet af arbejdstimer på 0,3 pct.

Graf thumbnail - Klik for større udgave
Den offentlige bruttogæld (ØMU-gælden) steg med 34,5 mia. kr. til 895,3 mia. kr. i tredje kvartal 2014, så den udgør 46,9 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Den offentlige nettogæld steg med 5,1 mia. kr. i tredje kvartal,

Graf thumbnail - Klik for større udgave
I tredje kvartal var 51 pct. af de 60-64-årige på offentlig forsørgelse. Den høje andel skyldes hovedsaligt, at mange i denne aldersgruppe har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

› Nyhedsarkiv
Nyt fra Danmarks Statistik overgik til HTML 1. december.
 
Forside - Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2013

Landbrugets produktionsgrene

Svineproduktion gav et mindre overskud end de foregående år, mens 2013 var et godt år for malkekøer. Læs mere i Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2013.
› Flere publikationer

Bag tallene

Forskningsservice gennem et kvart århundrede. Danmarks Statistik.
Forskningsservice gennem et kvart århundrede
› Læs artiklen