Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Styrelsen

Danmarks Statistik ledes af en Styrelse med rigsstatistikeren som formand og seks andre medlemmer, der har indsigt i samfundsforhold. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og har valgt at udpege en næstformand blandt medlemmerne. Inden for de rammer, som er givet af lovgivningen og de til rådighed værende ressourcer, træffer Styrelsen beslutning om:

 

  • Danmarks Statistiks årlige arbejdsplan og hermed prioriteringen af, hvilke arbejdsopgaver der skal udføres.
  • i hvilket omfang og på hvilken måde der skal indhentes oplysninger fra erhvervslivet, herunder ved udmøntning af EU- og national lovgivning. Styrelsen har herved ansvaret for den indberetningsbyrde, 

    Danmarks Statistik pålægger erhvervslivet.
  • hvilke oplysninger offentlige myndigheder og institutioner skal afgive til Danmarks Statistik.
  • retningslinjer for samordning af indsamling og bearbejdning af statistik mellem Danmarks Statistik og andre offentlige og private statistikproducenter.
  • at overlade opgaver til Danmarks Nationalbank vedrørende finansiel statistik.
  • Danmarks Statistiks budget herunder spørgsmål af større økonomisk betydning.
  • at nedsætte rådgivende udvalg.

 

Medlemmerne af Danmarks Statistiks Styrelse:Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov (formand)

Direktør Peter Gorm Hansen (næstformand)

Adm. direktør i Industriens Pension, Laila Mortensen 

Direktør Jakob Hald, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Professor ved Københavns Universitet Elsebeth Lynge

Underdirektør i Dansk Industri Steen Nielsen

Professor ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen

 

Referater fra styrelsens møder

 

Forretningsorden for Styrelsen for Danmarks Statistik

Ansvarlig for siden

Anja Stiil