Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Skatter og afgifter

Udviklingen på skatteområdet er af meget stor betydning for de offentlige finanser og for hele den danske økonomi. Skatteindtægterne er den vigtigste kilde til finansiering af de offentlige udgifter, og der er derfor en tæt sammenhæng mellem det samlede skatteprovenu og niveauet for de offentlige udgifter og overskuddet på de offentlige finanser. De samlede skatter og afgifter har i en lang årrække ligget på 48-50 pct. af bruttonationalproduktet målt i markedspriser.

Introduktion

Nogle skatter og afgifter er ikke rene fiskale skatter, dvs. at de ikke alene er begrundet med behovet for finansiering af de offentlige udgifter, men tilsigter primært at påvirke borgernes eller erhvervslivets adfærd. Det gælder fx afgifterne på energi og forurening, som fordyrer ydelserne og dermed begrænser forbruget af dem. Også afgifterne på alkohol og tobak nævnes ofte som sådanne forbrugsbegrænsende afgifter.

Nyt

Seneste nyt om Skatter og afgifter

Indkomstforskellene vokser fortsat

13. november 2018

Graf

I løbet af de seneste ti år er indkomstniveauet stort set uforandret for de 10 pct. med lavest indkomst, hvorimod dem i toppen af indkomstfordelingen har oplevet indkomststigninger.

Tabeller i Statistikbanken


Flest med høj A-indkomst i Allerød

2. maj 2018

Graf

I 2017 var den gennemsnitlige A-skattepligtige indkomst for personer over 14 år 277.000 kr. I Allerød havde 55,7 pct. af borgerne en A-indkomst over dette beløb.

Tabeller i Statistikbanken


Markant stigning i provenuet fra selskabsskatten

1. marts 2018

Graf

Selskabsskatten indbragte 60,4 mia. kr. til staten i 2016. Det er en stigning på 2,7 mia. kr., svarende til 4,6 pct., i forhold til 2015. Årsagen er en stigning i den skattepligtige indkomst på 26,2 mia. kr.

Tabeller i Statistikbanken


Skatterne steg lidt mere end indkomsterne

1. december 2017

Graf

Indkomstskatteprovenuet steg i 2016 med 3,8 pct., mens de skattepligtige indkomster steg med 3,4 pct. i forhold til året før. Stigningerne skyldtes bl.a. den økonomiske udvikling i 2016 med vækst.

Tabeller i Statistikbanken


Syv kommuner ændrer skatteprocenten

27. november 2017

Graf

I 2018 ændrer syv kommuner udskrivningsprocenten, der er den skatteprocent, der bruges til beregning af den kommunale indkomstskat. Tre kommuner hæver udskrivningsprocenten, mens fire kommuner sætter den ned.

Tabeller i Statistikbanken


Ejendomsskatterne stiger svagt

23. november 2017

Graf

De samlede ejendomsskatter steg i 2017 med 0,1 pct. til 28,5 mia. kr. Ejendomsskatterne består af grundskyld - som i 2017 udgjorde 89 pct. af det samlede provenu fra ejendomsskatter - og dækningsafgifter.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Store forskelle i udviklingen i boligskattetrykket

Boligskatterne på ejerboliger - grundskyld og ejendomsværdiskat - udgjorde i 2014 gennemsnitligt 9,9 promille af boligernes markedsværdi. Der er dog store forskelle på boligskattetrykket kommunerne imellem. Denne analyse ser på udviklingen i det samlede boligskattetryk fra 2004 til 2014 med særlig fokus på forskellene mellem kommunerne.

Læs mere

Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter

Siden 1995 har der været syv skattereformer i Danmark. Det gennemgående tema i reformerne har været beskatningen af arbejdsindkomst. Men hvordan har provenuet fra indkomstskatterne ændret sig i perioden? Og er provenuet fra skatten på arbejde reduceret i denne periode?

Læs mere

Publikationer

Skatter og afgifter 2018

Publikationen giver et bredt overblik over det danske skattesystem. Skatter og afgifter er de vigtigste indtægtskilder til finansiering af de offentlige udgifter og dermed af det danske velfærdsystem. Indretningen af skattesystemet spiller derfor en væsentlig rolle for både den enkelte og samfundet.Læs mere

 

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ansvarlig for siden

Per Svensson