Danmarks Statistiks logo Europa-Parlamentsvalg søndag 7. juni 2009

Startside

Flag

Søndag 7. juni 2009 blev der afholdt valg til Europa-Parlamentet i Danmark. Navnene på de 13 valgte kandidater og stedfortræderrækkefølge fremgår af punktet ’valgte kandidater og stedfortrædere’ til venstre.

Valgkredsstrukturen opdeler Danmark i tre landsdele, som igen er opdelt i ti storkredse, som igen er opdelt i 92 opstillingskredse. Ved dette valg var der inden for de 92 opstillingskredse i alt 1.584 afstemningsområder. Via punktet ’valgopgørelse’ kan man finde resultater fra Europa-Parlamentsvalget for alle afstemningsområder, opstillingskredse, storkredse, landsdele samt hele landet.

I Statistikbanken er der desuden under emnet Befolkning og valg meget detaljerede tabeller, som for hver afstemningsområde, opstillingskreds, storkreds og landsdel indeholder oplysninger om partistemmer, personlige stemmer for alle kandidater, ugyldige stemmer opdelt på ugyldighedsgrunde, antal brevstemmer, brevstemmer ikke i betragtning og vælgertal. Udtrækkene fra statistikbanken kan overføres direkte til regneark eller pc-axis, hvor man let kan arbejde videre med tallene.


Pdf-ikon  Personlige stemmer (fintællingsresultat)

Pdf-ikon  Kandidatstatistik

Pdf-ikon  Opstillingsberettigede partier og valgforbund

Pdf-ikon  Vælgertallet

Pdf-ikon  Statistisk Efterretning om valget
 Danmarks Statistik - Sejrøgade 11 - 2100 København Ø - - Tlf. 39 17 39 17