Danmarks Statistiks logo Folkeafstemning søndag 7. juni 2009

StartsideSamtidig med Europa-Parlamentsvalget 7. juni 2009 blev der også afholdt en folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven.

Ved folkeafstemningen kunne vælgerne stemme ja eller nej til, om tronfølgeloven skal ændres, så arveretten til tronen går til førstefødte uanset køn. Blandt de gyldige stemmer var 85,3 pct. JA-stemmer, og i alt stemte 45,1 pct. af alle stemmeberettigede for ændringen. Tronfølgeloven bliver derfor ændret, da kravene om flere JA-stemmer end NEJ-stemmer og at mindst 40 pct. af de stemmeberettigede stemte JA, begge blev opfyldt.

Valgkredsstrukturen opdeler Danmark i tre landsdele, som igen er opdelt i ti storkredse, som igen er opdelt i 92 opstillingskredse. Ved denne folkeafstemning var der inden for de 92 opstillingskredse i alt 1.584 afstemningsområder. Via punktet ’valgopgørelse’ kan man finde resultater fra folkeafstemningen for alle afstemningsområder, opstillingskredse, storkredse, landsdele samt Færøerne og Grønland, der også deltog i folkeafstemningen. Tallene for hele riget omfatter både Danmark, Grønland og Færøerne.

I Statistikbanken er der desuden under emnet Befolkning og valg meget detaljerede tabeller, som for hver afstemningsområde, opstillingskreds, storkreds og landsdel indeholder oplysninger om JA-stemmer og NEJ-stemmer, ugyldige stemmer opdelt på ugyldighedsgrunde, antal brevstemmer, brevstemmer ikke i betragtning og vælgertal. Udtrækkene fra statistikbanken kan overføres direkte til regneark eller pc-axis, hvor man let kan arbejde videre med tallene.


Pdf-ikon  Vælgertallet

Pdf-ikon  Statistisk Efterretning om valget
 Danmarks Statistik - Sejrøgade 11 - 2100 København Ø - - Tlf. 39 17 39 17