Folkeafstemning søndag 25. maj 2014

Start

Søndag 25. maj 2014 blev der afholdt folkeafstemning om den fælles patentdomstol samtidig med valget til Europa-Parlamentet.

Der skulle stemmes om Danmarks deltagelse i en aftale om en fælles patentdomstol, som gælder for de EU-lande, der ønsker at være med.

Spørgsmålet blev sendt til folkeafstemning, da lovforslaget ikke fik tilslutning fra 5 ud af 6 af folketingsmedlemmerne ved behandlingen i folketinget. Det er krævet ifølge Grundloven, når Danmark overdrager noget af sin ret til selv at bestemme. For at lovforslaget om Danmarks tilslutning til den fælles patentdomstol skulle forkastes, krævede det, at et flertal stemte nej, og at dette flertal udgjorde mindst 30 pct. af de stemmeberettigede. Andelen af JA-stemmer udgjorde 62,5 pct. af alle gyldige stemmer. Lovforslaget blev altså ikke forkastet, og Danmark vil tilslutte sig den fælles patentdomstol.

Resultaterne opgjort for hele landet, landsdele, storkredse, opstillingskredse og afstemningsområder kan ses ved at klikke på ’Resultater’ i menuen til venstre. Resultater kan også hentes som XML-filer

Pdf-ikon  Statistisk Efterretning om valget
Pdf-ikon  Førstegangsvælgere


Danmarks Statistik kan kontaktes på tlf. 3917 3300 for spørgsmål om valgene 25. maj 2014.


Sidst opdateret: 20-06-2014 09:00

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

Tlf. 39 17 39 17