Folkeafstemning onsdag 1. juni 2022

Forside

Forsidebillede

Folkeafstemning

Onsdag d. 1. juni 2022 bliver der afholdt folkeafstemning om forslag til lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. Du kan se Folketingets behandling af lovforslaget her: https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/l193/index.htm

Kontakt valgenheden

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Danmarks Statistiks valgenhed.
Telefon: 3917 3300
Mail: valg@dst.dk

Valgresultater skal sendes via sikker post.
 
 
Pdf-ikon  Førstegangsvælgere og vælgere opdelt på herkomst
 
Pdf-ikon  Opgørelse af folkeafstemningen den 1. juni 2022


Sidst opdateret: 10. juni 2022 kl. 8:00

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

Tlf. 39 17 39 17